• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ball hammer
  ball pane hammer
  ball peen hammer
  ball-pane hammer
  ball-peen hammer
  hammer, ball peen
  tamper

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  stamp
  tamper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X