• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  about-sledge
  boss hammer
  mall
  maul
  slater's hammer
  sledge
  sledge hammer
  tup
  uphand sledge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X