• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bench hammer
  engineer's hammer
  fitter's hammer
  locksmith 's hammer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X