• colleague; coworker; fellow-worker
  Đừng cảm ơn tôi, toàn là nhờ bạn đồng nghiệp của tôi mà thôi!
  Don't thank me, all the credit should go to my colleague !
  Cái hố ngăn cách anh ta với bạn đồng nghiệp
  The gulf that separates him from his colleagues

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  mate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X