• Thông dụng

  Danh từ
  Summary, synopsis

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abstract
  brief
  inventory
  outline
  sketch
  summary
  summary journal
  synopsis

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  abstract
  brief
  summary
  wrap-up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X