• Thông dụng

  Danh từ
  Step, rung (of a ladder)
  Grade, class, degree, level

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X