• Thông dụng

  Danh từ
  Maize ear, corncob

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  corn ear
  indian corn
  mealie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X