• Thông dụng

  Danh từ.
  Cooking-stove, cooking range
  Cooking fire
  Kitchen, cook-house
  Male cook
  Household
  Feudal soldier
  Private first class

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  furnace
  gas range
  kitchen

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cook-room
  oven

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X