• Thông dụng

  Danh từ

  Bellows
  thụt bễ
  To work the bellows
  kéo bễ thổi
  to work the bellows and blow on the fire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X