• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  foundation cross
  foundation grid
  foundation grille
  grating
  grillage
  pile cap
  pile grillage
  pilework

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X