• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  axle base
  base
  base-plate
  bedding
  bench
  block
  cage
  chassis
  engine chassis
  engine cradle
  engine foundation
  engine frame
  engine mount
  engine pedestal
  engine seating
  horse
  machine foundation
  platform
  pulley
  table

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  slab

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X