• Thông dụng

  Danh từ
  Potass
  Potassium salt

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  potash
  potassium hydroxide
  potassium oxide

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X