• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  OCR (optical character read)
  optical character reader
  optical character reader (OCR)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X