• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Riblet coupler
  short-slot coupler
  three-decibel coupler

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X