• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  arrester
  clipper
  clipper circuit
  damper
  limiter
  limiter (e.g. in analog computing)
  restrictor
  stop device

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X