• Thông dụng

    Phường vong ân bội nghĩa The ungrateful and the oblivious of favours received; the ingrate

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X