• Thông dụng

    Động từ
    To flare up violently, to surge vigorously (nói về phong trào quần chúng)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X