• Thông dụng

    collectivistic, collectivized
    Chế độ bao cấp System of budget subsidies

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X