• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hone

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  bel

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lateral
  party
  side
  dock
  dockside
  embankment
  harbour
  jetty
  levee
  port
  quay
  firm
  imperishable
  last
  lasting
  resistant
  rigid
  stable
  stationary
  strong
  sturdy
  substantial
  tenacious
  braid
  knit
  lay
  spin
  splice
  splicing
  twist
  twisted
  twisting
  weave

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  side
  hard-wearing
  resistant
  strong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X