• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adjuster bolt
  center key
  centre key
  clamping bolt
  coupling bolt
  drawbolt
  drift bolt
  rigging screw
  stretching screw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X