• Thông dụng

  Danh từ
  Click, pawl
  Steel tip, toe plate
  Fish
  (particle denoting fish-like animals living in water)
  Động từ
  To bet, to wager

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X