• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  rivet drift
  solid punch

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  track punch

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  broach
  coin
  drift punch
  driftpin
  key drift
  knockout
  nail set
  piercer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X