• Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  extractor
  puller

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  batter
  knife
  lute
  rabbler
  raker
  scraper
  scraper knife
  scrubber
  stripping knife
  badger
  scraper

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  comb
  pusher
  scraper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X