• Thông dụng

  Danh từ
  Cable

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  strand
  level

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cable length
  hawser
  feed
  bite
  catch
  couple
  cramp
  dyadic (a-no)
  fix
  pinch
  tweezers

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  allocation
  award
  issue
  put
  letter file
  twin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X