• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  coax
  coaxial line
  coaxial transmission line
  concentric line
  concentric transmission line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X