• Thông dụng

  Tính từ
  curved; bent
  Danh từ
  Kind of mall crab
  Irons; fetters; handcuff

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X