• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  deleterious
  grained
  granulose
  granulous
  harmful
  pearly
  coarseness
  fraction
  gradation
  grain size
  partial size
  particle size

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X