• Thành ngữ

  He who laughs last, last best
  He, who has last laugh, laughs best
  He who laughs today may weep tomorrow
  He who laughs last laughs longest; laugh today and cry tomorrow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X