• Thông dụng

  Động từ
  to saw; to amputate

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  saw
  porta
  calcar
  spur

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cut
  sawing
  bibb
  bolt
  embouchure
  gate valve
  jamb
  logic element
  logic gate
  manhole
  orifice
  port
  port hole
  porthole
  reveal
  throat
  trap
  valve
  click

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  crab
  saw
  spring

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X