• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  earthquake class
  earthquake intensity
  earthquake magnitude
  intensity of earthquake
  seismic intensity
  seismic magnitude

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X