• Thông dụng

    To remove remains of a dead person (from one grave to another), to exhume and move (someone's remains) to another grave

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X