• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bridge crossing
  dry bridge
  scaffold bridge
  skyway
  trestle bridge
  underbridge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X