• Thông dụng

  Danh từ
  Civet, viverrine
  (khẩu ngữ) Chow (as food)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X