• Thông dụng

  Tính từ

  Bad (eyes), bleary
  mắt cập kèm
  bleary eyes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X