• Thông dụng

  Danh từ
  Stake, pale, picket
  Pile (of coins)
  Security money
  Tính từ
  Stunted, dwarfed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X