• Thông dụng

  Danh từ
  Great grandfather or mother
  Động từ
  To mortage; to secure by mortgage
  To try; to endeavour

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X