• Thông dụng

  Danh từ

  Size; stature
  đủ cỡ
  of all sorts of size
  Caliber; about

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X