• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cam plate
  cam wheel
  disk cam
  disk cross-grooved
  eccentric disc
  eccentric disk
  eccentric sheave
  periphery cross-grooved
  plate cross-grooved

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X