• Thông dụng

  Danh từ
  Grandchild, grandson, granddaughter
  Nephew, niece; firstcousin once or twice removed
  (used for addressing persons of the above said relatives' age or by them when addressing elderly people as self-appellation)
  Child, children

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X