• Thông dụng

  Danh từ
  Club
  Whack, thwack, thump, heavy thrashing

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  tamper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X