• Thông dụng

  Danh từ
  Great-great grandchild
  Whit (chỉ dùng phủ định), dash (of pepper, whisky..), crumb (of information, comfort). little

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X