• Thông dụng

  Danh từ
  Fishing fork, fish lance
  Động từ
  To fish with a fish lance (fishing fork)
  To point at, to direct, to train upon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X