• Thông dụng

  Danh từ
  nước chạt
  Brine (from which salt is got)
  Salt-pond

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X