• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  consolute
  dissolved material
  dissolved substance
  resolver
  solute
  solvent
  solvent solution
  solving agent

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  Soluble PI
  solute

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X