• Thông dụng

  Danh từ
  Great-grandchild
  Game of skill with sticks and a ball

  Động từ

  To decant
  chắt nước cơm
  to decant water from a cooking rice pot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X