• Thông dụng

  Danh từ
  Spikelet
  Động từ
  To bifurcate, to divide into two branches

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X