• Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  octane number (on) or octane rating

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chemical octane number
  octane index
  octane rating
  octane value

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X