• Thông dụng

    Chân vắt chữ ngũ crossed legs
    Ngồi vắt chân chữ ngũ to sit with crossed legs

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X