• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bigit
  Binary Digit (BD)
  binary digit (bit)
  binary numeral
  bit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X