• Thông dụng

  Danh từ
  Tributary, affluent (of a river)

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  effluent

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  confluent
  inflow (ing) stream

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X